Bandwidth test

Bandwidth test (metr) is a network service used to meter a speed of an internet connection by sending a one or more files of known size over a network to a distant computer (například, your own computer), measures the time required for the files to successfully download at the destination, a tím získá teoretický údaj pro rychlost přenosu dat mezi dvěma nebo více body, obvykle v kilobitech za sekundu (Kbps) nebo megabitů za sekundu (Mbps).

Bandwidth test výsledky značně lišit, dokonce od okamžiku k okamžiku, a občas produkovat absurdní nebo nepravděpodobných postav. Faktory, které ovlivňují výsledky, patří: Internetový provoz (rychlost obecně snižuje, jak se zvyšuje objem) Variabilní šíření zpoždění (může uměle nafouknout nebo zhoršit výsledek) Hluk na datové linky (má reálný negativní vliv) Velikost(s) ze souboru(s) used for the test The number of files used for the test The demand load on the test server at time of test Geomagnetic and/or thunderstorm activity Bandwidth or data transfer rate, is the amount of data that can be carried from one point to another in a given time period (usually a second).

Network bandwidth is usually expressed in bits per second (bps); modern networks typically have speeds measured in the millions of bits per second (megabits per second, or Mbps) or billions of bits per second (gigabits per second, or Gbps). Bandwidth is not the only factor that affects network performance: There is also packet loss, latency and jitter, all of which degrade network throughput and make a link perform like one with lower bandwidth. A network path usually consists of a succession of links, each with its own bandwidth, so the end-to-end bandwidth is limited to the bandwidth of the lowest speed link (the bottleneck).

Effective bandwidth is the highest reliable transmission rate a path can provideis measured with a bandwidth test. This rate can be determined by repeatedly measuring the time required for a specific file to leave its point of origin and successfully download at its destination.


Zkontrolujte prosím tuto velkou službu v: http://www.test-net.org/services/reverse-lookup/ nebo navštivte SLUŽBY ZDARMA menu

[Celkem:2    Průměr:4/5]