Δοκιμή Ping

Ping is a computer network utility used to test network connections. It measure the round-trip time for messages sent from the host to a destination computer. It measure the reaction time of your connection, or how fast you get a response after you’ve sent out a request.

A good ping means a more responsive connection, especially in applications where timing is very important. Ping is measured in milliseconds (ms). Ping operates by sending Internet Control Message Protocol (ICMP) echo request packets to the target host and waiting for an ICMP response.

In the process it measures the time from transmission to reception and records any packet loss, πολύ. The results of the test are printed in the form of a statistical summary of the response packets received, including the minimum, maximum, and the mean round-trip times, and sometimes the standard deviation of the mean. Δοκιμή Ping, on that way, determines whether your computer can communicate with another computer over the network. If network communication is established, δοκιμές ping για να καθορίσει την καθυστέρηση στη σύνδεση μεταξύ των δύο υπολογιστών. Ping χρησιμοποιούνται για να δοκιμάσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης με το οικιακό σας δίκτυο.

Τα αποτελέσματα από μια δοκιμή ping ποικίλλουν ανάλογα με την ποιότητα του Internet/σύνδεση δικτύου. Μια καλή ευρυζωνική σύνδεση στο Internet (ενσύρματη ή ασύρματη) συνήθως οδηγεί σε δοκιμή ping καθυστέρηση λιγότερο από 100 ms, συχνά λιγότερο από 30 ms.


Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη μεγάλη υπηρεσία στο: http://www.test-net.org/services/bandwidth-meter/ ή να επισκεφθείτε ΔΩΡΕΆΝ το μενού ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

[Συνολικά: 3    Μέση: 4/5]