Tag Archives: als scan

Cloudflare Faces Lawsuit For Aiding Pirate Websites

توسط | مرداد 23, 2016

در ماه های اخیر CloudFlare نامیده شده است را بارها و بارها برای ارائه خدمات خود را به شناخته شده دزدان دریایی hd, از جمله دزدان دریایی خلیج. این اتهامات در حال حاضر منجر به اولین طرح دعوی در دادگاه پس از بالغ سرگرمی ناشر ALS اسکن شکایت CloudFlare در یک دادگاه فدرال کالیفرنیا.

منبع: TF, برای آخرین اطلاعات در کپی رایت, به اشتراک گذاری فایل, سایت های تورنت و ANONYMOUS VPN services.

[php قطعه=11]