Tag Archives: afeat

Torrent Website Founder, Moderator and Customers Obtain Jail Sentences

- | Սեպտեմբերի 16, 2016

The 28-year-old former operator of a French-based torrent site has been ordered to serve a year in jail and pay a five million euro fine. A moderator received a four-month suspended sentence. Somewhat unusually, four regular users of the site were tracked down by their IP addresses. They too received custodial sentences.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

Chrome and Firefox Block Pirate Bay Over “Dangerous Packages”

- | Սեպտեմբերի 16, 2016

Chrome and Firefox are actively blocking direct access to the The Pirate Bay’s download pages. According to Google’s Safe Browsing diagnostics service TPB containsharmful programs,” most likely triggered by malicious advertisements running on the site. Comodo DNS also showed ahackingwarning but this disappeared after a few hours.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

WebTorrent: 250k Downloads & Robust With Zero Income

- | Սեպտեմբերի 15, 2016

The desktop variant of innovative torrent client WebTorrent has now clocked up an impressive 250,000 - բեռնումների, its founder reports. In a market where competing clients are often closed source or commercial ventures, WebTorrent promises to be transparent and non-commercial, forever. And that’s despite Netflix knocking at the door.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

10 Years in Jail For On-line Pirates a Step Nearer within the UK

- | Սեպտեմբերի 14, 2016

The UK Government’s Digital Economy Bill has moved a step closer to becoming law after its second reading in Parliament. With unanimous support, the current two-year maximum custodial sentence for online piracy is almost certain to increase to a decade. Սակայն, the reading also covered other familiar groundpressure on Google to do something about piracy.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

Stream Ripping Drawback Worse Than Pirate Websites, IFPI Says

- | Սեպտեմբերի 13, 2016

Research commissioned by the International Federation of the Phonographic Industry has found that half of 16 to 24-year-olds use stream ripping tools to copy music from sites like YouTube. The industry group says that the problem has grown so much that in volume terms it has overtaken downloading from ‘pirate’ կայքեր.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

Videomega Аплоадеров զայրանում է այնքան լայնորեն, ֆայլը ինտերնետ կայք հոստինգ անհետանում է

- | Սեպտեմբերի 12, 2016

Videomega is a huge file-hosting service and one of the world’s largest sites, ժամկետը. Սակայն, վերջին մի քանի օրերին, կայքը կորել է իր, իբր, օպերատոր անհետացել է. Սա առաջացրել է վրդովմունք аплоадеров կայք, որը սովորաբար վճարվում է հանձնաժողովը Դիտումների քանակից ելնելով նրանք ստանում են. Ոմանք ասում են, որ իրենք հազարավոր դոլարներ է իր գրպանից է.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

Paramount Wipes “Infringing” Ubuntu Torrent From Google

- | Սեպտեմբերի 11, 2016

It’s no secret that copyright holders are trying to take down as much pirated content as they can, but targeting open source software is not something we see every day. Paramount Pictures recently sent a DMCA takedown to Google, listing a copy of the popular operating system Ubuntu. An honest mistake, perhaps, but a worrying one.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

TorrentFreak Will get Its First YouTube Copyright Declare, And It’s Bull….

- | Սեպտեմբերի 10, 2016

After having covered many YouTube copyright and Content-ID horrors stories, we can now share a personal experience. A few days ago we uploaded the archive of old TorrentFreak TV episodes to YouTube and within hours we received our very first copyright claim. Ironically, it’s from a friend of the site and one of the last people we expected.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

Уорнер Bros.. Դրոշները իր անձնական Վեբ կայքը, ինչպես ծովահենության պորտալի

- | Սեպտեմբերի 5, 2016

Уорнер Bros.. ակտիվորեն փորձում է թույլ չտալ ապօրինի Բովանդակության որոնման համակարգում, բայց այս ֆիլմը, ստուդիայի կրակոց է իր ոտքին. Վերջերս, Уорнер Google-ը խնդրել է հանել մի քանի սեփական էջերը, պնդելով, որ նրանք հանդիսանում են հեղինակային իրավունքի օբյեկտ-կեղծ.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

Do Pirates Care if Torrent Websites Flip a Revenue?

- | Սեպտեմբերի 4, 2016

For many years and for millions of people, file-sharing was seen as just that. Need a file? Take one. Have one I don’t? Share one back. Սակայն, with the mainstream commercialization of the pirate scene, some believe that the golden era of sharing culture is being left behind. But reallydoes anyone care anymore?

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]