Tag Արխիվները: anonymous vpn

Police Seize Two Good Privateness VPN Servers

- | Սեպտեմբերի 3, 2016

VPN provider Perfect Privacy has had two of its servers seized by Dutch police, as part of an active investigation. Police bypassed the VPN service and went directly to the company’s hosting provider, I3D, who complied with a subpoena requesting the hardware. At the time of writing, it remains unclear why the servers in question were taken.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]