Tag Archives: БМГ

Music Group Protests ISPs Move for a Declaratory Ruling on Piracy Liability

- | Սեպտեմբերի 2, 2016

Music rights group BMG says that Internet providers RCN and Windstream should not be allowed to obtain a declaratory judgment on their potential liability for pirating subscribers. According to BMG, the providers are improperly trying immunize themselves, hiding behind the DMCA’s safe harbor.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]

Cox Denies Legal responsibility for Pirating Subscribers, Appeals $25 Million Verdict

- | Օգոստոսի 22, 2016

Internet provider Cox Communications maintains that it’s not responsible for copyright infringements carried out by its subscribers. The company has announced that it will appeal the $25 million damages verdict in its case against music publisher BMG.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]