Tag Արխիվները: бпи

New UK IP Crime Report Reveals Continued Deal with Pirate Kodi Boxes

- | Սեպտեմբերի 8, 2017

The UKs Mental Property Workplace has revealed its annual IP Crime Report, spanning the interval 2016 " 2017. The report begins with an fascinating statistic. Regardless of claims that many tens of millions of UK residents usually interact in some form of infringement, figures from the Ministry of Justice point out that simply forty seven… Մանրամասն »

The Google Piracy Blame Recreation is Headache Inducing

- | Հուլիսի 18, 2016

Google published an update to its anti-piracy practices report this week and it was immediately discredited by the record labels who say the company needs to do much more. That’s no surprise, but one has to wonder how much patience Google has left and how long it intends to pander to its critics.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]