Tag Archives: бпи

The Google Piracy Blame Recreation is Headache Inducing

- | Հուլիսի 18, 2016

Google published an update to its anti-piracy practices report this week and it was immediately discredited by the record labels who say the company needs to do much more. That’s no surprise, but one has to wonder how much patience Google has left and how long it intends to pander to its critics.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]