Tag Արխիվները: SnappzMarket

Pirate Android App ‘Retailer’ Member Jailed For 46 Months

- | Սեպտեմբերի 1, 2016

A unique FBI operation carried out four years ago targeted several pirate Android app marketplaces, seizing their domains and arresting their operators. This month saw the first conviction, with SnappzMarket’s ‘PR managerScott Walton receiving a 46-month prison sentence for conspiracy to commit copyright infringement.

Աղբյուր: ТФ, համար: վերջին տեղեկությունների համաձայն հեղինակային իրավունքի մասին, ֆայլի փոխանակման, torrent կայքերը ու Անանուն VPN ծառայություն.

[կոդ=11]