Tag Archives: 20th Century Fox

20th Century Fox Is Searching For Anti-Piracy Interns

Гэхэд | Есдүгээр 30, 2017

Piracy stays one of many key threats for many Hollywood movie studios. 20th Century Fox, жишээ нь:, has its personal Content material Safety group, headed by Ron Wheeler. The group retains an eye fixed on rising piracy threats and is at present on the lookout for contemporary blood. Most corporations have whole departments devoted to… Read More »

20th Century Fox Буруутган Kim Dotcom Хөрөнгийн Хөлдөөх Зөрчсөн

Гэхэд | Долдугаар сарын 25, 2016

20th Century Fox байна буруутгаж Kim Dotcom нь зөрчсөн нь хөлдөх, түүний хөрөнгө ногдуулсан түүний дараах баривчлах дахь 2012. Дагуу нэхэмжлэл гаргасан студи Шинэ Зеландын Дээд Шүүх, Dotcom болсон нь АНУ-ын$154,000 зээл, түүний хуульчид нэрийн өмнөөс итгэж, түүний хүүхдүүд.

Эх сурвалж: TF, хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл дээр зохиогчийн эрх, файл хуваалцах, torrent сайтууд мөн НЭРГҮЙ VPN үйлчилгээ.

[php snippet=11]