Nettverksmasken calclulator

Nettverksmasken kalkulator er en nettverkstjeneste som brukes til å beregne nettverksmasken ved subnet utvalg. Subnet mask er en mekanisme som brukes til å dele opp et nettverk i subnett; det kan brukes til å redusere trafikken på hver enkelt delnettverk ved å begrense trafikken til bare delnettverk(s) for som det er ment, dermed eliminere problemer av forbundet overbelastning på andre delnettverk(s) og redusere flaskehalser i nettverket som en helhet. Hvert subnett funksjoner som om det var uavhengige, å holde trafikken lokale og videresende trafikk til et annet delnettverk bare hvis adressen til data som er eksterne til delnettverk.

Subnetting en IP-nettverket gjør det mulig for flyten av trafikk for å bli segregert basert på en nettverkskonfigurasjon. Det i hovedsak organiserer vertene i logiske grupper, og gir for å bedre nettverk sikkerhet og ytelse. Den vanligste årsaken til subnetting IP-nettverk til å kontrollere nettverkstrafikken.

Tradisjonelt, i et Ethernet-nettverk, det er veldig vanlig for alle noder i et segment for å se alle pakker som er sendt med alle andre noder på at segmentet, som introduserer kollisjoner, og den resulterende nye sendinger under tung trafikk laster. For ytterligere informasjon om subnetting, se RFC 1817, og RFC 1812.

Kalkulatoren beregner hvilken nettverksmaske som skal brukes, gitt en TCP/IP-nettverk adresse og antall delnett, eller noder per subnet nødvendig. For å lage subnet-maske, første husk at formålet med subnet mask er å skille (32 bit) ip-adresse i nettverket prefiks og vert antall. Hvis en bit i den subnet masken er 1, tilsvarende litt i IP-adresse er en del av nettverket adresse; hvis bit i den subnet masken er 0, tilsvarende litt i IP-adresse er en del av vertsadresse.


Vennligst sjekk denne flotte tjenesten på: http://www.test-net.org/services/network-mask-calculator/ eller gå GRATIS TJENESTER-menyen

[Totalt:0    Gjennomsnitt:0/5]