Njësia converter mjet

Njësia converter është një shërbim në internet që përdoret për të kthyer vlerat e nga një njësi në një tjetër. Me këtë shërbim ju mund të konvertohet shumta të njësiteve të _______ kategori: gjatësia, zonë, dendësia, energji, në masë të, pushtet, presioni, speed, temperatura dhe vëllimi.

Presioni (pascal, milibar, hectopascal, bar, atmosfera, …) Këndi (radian, grad, shkallë) Dendësia (ons/kub këmbë, pound/kub oborr, gram/centimetër kub, gram/kub, kg/kub, ton/metër kub,…) Energji (joule, kalori – 15C, kalori – ndërkombëtar , kalori – termochemical, Btu, electronvolt, erg, …) Pushtet (megawatt (MW), kilovat (KW), watt (W), kali i pushtetit (KM)) Gjatësia (metër, oborri, këmbë, km, mile, inç, nanometer, …) Në masë të (kilogram, pound, pound-troy, oz-troy, ton, ons, gram, …) Vëllimi (litër, NA gallon, imperial gallon, centiliter, metër kub, …) Zonë (hektar, kilometër katror, katror, katror oborr, metra katrore, …) Temperatura (celsius, fahrenheit) Shpejtësia (km/s, m/s, km/h, m/min, milje/s, milje/h, deti milje/h, mach-u, …)

Unit converter tool will help you to calcualate all this simply and fast.


Please check this great service at: http://www.test-net.org/services/whois/ ose vizitoni SHËRBIME FALAS menu

[Gjithsej: 0    Mesatare: 0/5]