แบนด์วิธรทดสอบ

แบนด์วิธรทดสอบ (มิเตอร์) เป็นเครือข่ายบริการเคยให้มิเตอร์เป็นความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยการส่งคนใดคนหนึ่งหรือหลายแฟ้มจากที่รู้จักขนาดผ่านทางเครือข่ายที่มีห่างๆคอมพิวเตอร์ (ตัวอย่างเช่น, ของตัวเองคอมพิวเตอร์), ศาลเตี้ยเวลาที่ต้องการสำหรับแฟ้มที่จะดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ที่ปลายทาง, และมัน obtains เป็นแค่ทฤษฎีอยู่เช่นคิดว่าสำหรับข้อมูลความเร็วระหว่างสองหรือมากกว่าคะแนน, ปกติใน kilobits ต่อที่สอง (กิโลบิต/วินาที) หรือ megabits ต่อที่สอง (Mbps).

แบนด์วิธผลทดสอบเพิ่มรูปแบ greatly, แม้จากช่วงเวลาต้องช่วงเวลา, และบางครั้งมันก็แสดเหลวไหลน่าหรือไปด้วยละ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลทดสอบรวม: การจราจรอินเทอร์เน็ต (ความเร็วโดยทั่วไปแล้ว decreases ที่ยิ่งเพิ่มระดับเสียง) ตัวแปร propagation delays (สามารถ artificially เล่นหรือทำลายผล) เสียงในข้อมูลของบรรทัด (มีจริงของ detrimental ลูกเล่น) ขนาด(s) ของแฟ้ม(s) ใช้สำหรับการทดสอบเบอร์ของแฟ้มที่ใช้สำหรับทดสอบที่ต้องการเรียกใช้ในการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ตอเวลาบททดสอบ Geomagnetic และ/หรือ thunderstorm กิจกรรมแบนด์วิธหรือการโอนถ่ายข้อมูลอัตราการ, คือจำนวนเงินโดบประมาณของข้อมูลที่สามารถแบกจากจุดจุดหนึ่งไปอีกในเวลาช่วงเวลา (ปกติจะเป็นที่สอง).

เครือข่ายแบนด์วิธโดยปกติแล้วก็คือแสดงอยู่ในชิ้นต่อที่สอง (bps); ทันสมัยเครือข่ายปกติแล้วต้องเต้นเร็วขึ้นตรวจดูในคนเป็นล้านๆชิ้นต่อที่สอง (megabits ต่อที่สอง, หรือ Mbps) หรือเป็นพันๆล้านที่พวกเขาคิดของชิ้นต่อที่สอง (gigabits ต่อที่สอง, หรือ Gbps). แบนด์วิธคือไม่ใช่คนเดียวเลยว่าส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายการแสดง: มันจะเป็นทิ้งเสีย, latency และ&ขาว, ทั้งหมดนั่นทำลายเครือข่ายการส่งถ่ายข้อมูลและทำให้การเชื่อมโยงไปยังแสดงเหมือนกับด้านล่างแบนด์วิธ. เป็นเส้นทางเครือข่ายปกติแล้วต้องใช้ของ succession ของที่อยู่เชื่อมโยง, กับของแบนด์วิธ, ดังนั้นจบ-เพื่อน-จบแบนด์วิธคือมีข้อจำกัดไปที่แบนด์วิธของความเร็วต่ำสุดเชื่อมโยง (ที่ bottleneck).

มีผลแบนด์วิธเป็นคนสูงสุดน่าเชื่อถือการส่งถ่ายข้อมูลอัตราการเป็นเส้นทางสามารถหาจดหมาย – คือดูว่ามันกับแบนด์วิธรทดสอบ. อัตราการเต้นได้ถูกตัดสินจากเหตุการณ์โดยคณะเครื่องวัดระยะทางเวลาที่ต้องการสำหรับเฉพาะแฟ้มที่จะทิ้งมันประเด็นของต้นกำเนิดและเรียบร้อยแล้ดาวน์โหลดตอนมันปลายทาง.


โปรดตรวจสอบนี้เยี่ยมบริการที่: http://www.test-net.org/services/network-calculator/ หรือไปเยี่ยมอิสระการบริการเมนู

[ทั้งหมด: 2    เฉลี่ย: 4/5]