เครือข่ายเครื่องคิดเลขเครื่องมือ

Network calculator or IP Subnet Mask Calculator is a network service used to Calculates subnet range by network mask. This service calculate subnet network IP address using network class, ที่อยู่ IP, subnet mask, subnet bits, mask bits, maximum required IP subnets and maximum required hosts per subnet. Results of the subnet calculation provide the hexadecimal IP address, the wildcard mask, for use with ACL (Access Control Lists), subnet ID, broadcast address, the subnet address range for the resulting subnet network and a subnet bitmap.

Enter your netmask(s) in CIDR notation (/25) or dotted decimals (255.255.255.0). Inverse netmasks are diagnosed. in case you miss the netmask ipcalc makes use of the default netmask for the class of your community.

Have a look at the space ในหมู่ the bits of the addresses: The bits earlier than it are the network a part of คน ข้อตกลงกับ, the bits after it are the host component. you could เจอ two simple สถิติ: In a community ที่อยู่ all host bits are 0, ใน a published จัดการกับเรื่อง they’re ready.

คน magnificence of your community นี่ decided through its first bits.

In case your community is a ส่วนตัว อินเทอร์เน็ต in line with RFC 1918 this is remarked. while displaying subnets the brand new bits ข้างใน network ส่วนหนึ่งของ the netmask are marked in a distinct color


โปรดตรวจสอบนี้เยี่ยมบริการที่: http://www.test-net.org/services/country-by-ip/ หรือไปเยี่ยมอิสระการบริการเมนู
[ทั้งหมด: 0    เฉลี่ย: 0/5]