มาสก์เครือข่าย calclulator

มาสก์เครือข่ายเครื่องคิดเลยเป็นเครือข่ายบริการที่ใช้คำนวณมาสก์เครือข่ายโดย subnet ระยะ. A subnet mask is a mechanism used to split a network into subnetworks; it can be used to reduce the traffic on each subnetwork by confining traffic to only the subnetwork(s) for which it is intended, thereby eliminating issues of associated congestion on other subnetwork(s) and reducing congestion in the network as a whole. Each subnet functions as though it were independent, keeping traffic local and forwarding traffic to another subnetwork only if the address of the data is external to the subnetwork.

Subnetting an IP network allows for the flow of network traffic to be segregated based on a network configuration. It essentially organizes the hosts into logical groups, and provides for improving network security and performance. The most common reason for subnetting IP networks is to control network traffic.

ตามหลักแล้วเพลง, in an Ethernet network, it is very common for all nodes on a segment to see all the packets transmitted by all the other nodes on that segment, which introduces collisions, and the resulting retransmissions under heavy traffic loads. For additional information on subnetting, see RFC 1817, and RFC 1812.

Calculator calculate the subnet mask to use, given a TCP/IP network address and the number of subnets or nodes per subnet required. เพื่อสร้าง subnet หน้ากาก, ก่อนจำได้ไหมนั่นจุดประสงค์ของ subnet หน้ากากคือต้องแยกคน (32 กัด) หมายเลขไอพีของเข้าไปในเครือข่ายส่วนนำหน้าและเครื่องจำนวน. ถ้านิดหน่อยู่ใน subnet หน้ากากคือ 1, ที่สัมพันธ์กันหน่อยู่ในที่อยู่ IP เป็นส่วนหนึ่งของที่อยู่ของเครือข่าย; ถ้าหน่อยู่ใน subnet หน้ากากคือ 0, ที่สัมพันธ์กันหน่อยู่ในที่อยู่ IP เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องที่อยู่.


โปรดตรวจสอบนี้เยี่ยมบริการที่: http://www.test-net.org/services/whois/ หรือไปเยี่ยมอิสระการบริการเมนู

[ทั้งหมด: 0    เฉลี่ย: 0/5]