Whois ดู

WHOIS เป็นเครือข่ายเครื่องมือ utilized สำหรับสอบสวนฐานข้อมูลที่เก็บ enlisted ลูกค้าหรือ appointees ของอินเทอร์เน็ตทรัพย์สิ, ตัวอย่างเช่น, เป็นชื่อพื้นที่, เป็นที่อยู่ IP ของชิ้นส่วน, หรือเป็นอิสระส่วนเฟรมเวิร์ก, ยังเป็นยิ่งไปกว่านั้น utilized สำหรับมากกว่าด้ขอบเขตของข้อมูลอื่น. อ๋อฟีนิกซ์ประชุมน่ะเหรร้านและ conveys ฐานข้อมูลเนื้อหาใน comprehensible ข้อตกลง. WHOIS administrations เป็นได้ conveyed ใช้ประโยชน์จาคการส่งถ่ายข้อมูลผ่านโพรโทคอลควบคุม (TCP).

เซิร์ฟเวอร์ฟังต้องการอยู่หมายเลขพอร์ต 43. ลูกค้าเป็นโปรแกรมพื้นฐานทำให้มันเป็น correspondences ช่องทางไปยังเซิร์ฟเวอร์, ส่งมีเนื้อหาประวัติกับชื่อของทรัพย์สินที่จะถูกสอบสวนและคือความคาดหวังกับปฎิกิริยาได้ไวขนาดในแสดงของการจัดกลุ่มของเนื้อหาประวัติเจอในฐานข้อมูล. นี่ effortlessness ของการประชุมใหญ่ของพรรยิ่งไปกว่านั้นจะอนุญาตให้โปรแกรม, และเป็นข้อกล่าวหาเส้นส่วนติดต่อลูกค้า, เพื่อเป็นข้อกล่าวหา WHOIS เซิร์ฟเวอร์ใช้ประโยชน์จาคอลเทลเน็ตระชุมน่ะเหรอWHOIS lookups อยู่โดยปกติแล้วแสดงเกี่ยวกับการสั่งเส้นส่วนติดต่อโปรแกรม, แต่ตอนนี้หลายตัวเลือกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีอยู่จริง.

เป็น WHOIS ฐานข้อมูล comprises ของบินออกนอกหน้าต่างเนื้อหาประวัติสำหรับทุกทรัพย์สิ. พวกเนื้อหาประวัติ comprises ของในสิ่งที่แตกต่างกันออกของข้อมูลเรื่องของเราเอง, และอะไรเกี่ยวข้องกันข้อมูลของเลือกที่, registrants, managerial ข้อมูล, ตัวอย่างเช่น, การสร้างและไล่ออกเดท. Two information models exist for putting away asset data in a WHOIS database, the thick and the flimsy model.

WHOIS data can be saved turned toward to either a thick or a flimsy information model: A Thick WHOIS server stores the complete WHOIS data from all the recorders for the specific set of information (so that one WHOIS server can react with WHOIS data on all .org spaces, สำหรับตัวอย่าง). A Thin WHOIS server stores just the name of the WHOIS server of the recorder of a space, which thus has the full subtle elements on the information being found, (ตัวอย่างเช่น, the .com WHOIS servers, which allude the WHOIS question to the enlistment center where the area was enlisted). The thick model typically guarantees predictable information and somewhat speedier questions, since one and only WHOIS server needs to be reached.

In the event that an enlistment center goes bankrupt, a thick registry contains extremely essential data (if the registrant entered right information, and security gimmicks were not used to cloud the information) and enrollment data can be held. Be that as it may with a dainty registry, the contact data may not be accessible, and it could be troublesome for the legitimate registrant to hold control of the area. On the off chance that a WHOIS customer did not see how to manage this circumstance, it would show the full data from the enlistment center.

Tragically, the WHOIS convention has no standard for deciding how to recognize the slim model from the thick model. Particular subtle elements of which records are put away change among space name registries. Some top-level areas, including com and net, work a flimsy WHOIS, obliging area recorders to keep up their own particular clients’ ข้อมูล. The other worldwide top-level registries, including org, work a thick model.[4] Each nation code top-level registry has its own particular national principles.

WHOIS customers generally perform the WHOIS questions specifically and afterward arrange the results for showcase. A lot of people such customers are restrictive, created by area name enlistment centers. The requirement for electronic customers originated from the way that summon line WHOIS customers generally existed just in the Unix and substantial figuring planets.

Microsoft Windows and Macintosh machines had no WHOIS customers introduced of course, so recorders needed to figure out how to give access to WHOIS information to potential clients. Numerous end-clients still depend on such customers, despite the fact that order line and graphical customers exist now for most home PC stages. Microsoft gives the Sysinternals Suite that incorporates a whois customer at no expense.


โปรดตรวจสอบนี้เยี่ยมบริการที่: http://www.test-net.org/services/bandwidth-meter/ หรือไปเยี่ยมอิสระการบริการเมนู

[ทั้งหมด: 0    เฉลี่ย: 0/5]