Đơn vị công cụ chuyển đổi

Chuyển đổi đơn vị là một dịch vụ web sử dụng để chuyển đổi giá trị của một đơn vị khác. Với dịch vụ này bạn có thể chuyển đổi rất nhiều các đơn vị trong _______ loại: chiều dài, khu vực, mật độ, năng lượng, mass, sức mạnh, áp lực, tốc độ, nhiệt độ và khối lượng.

Áp lực (pascal, milibar, cơ bản, quầy bar, bầu không khí, …) Góc (tham, tốt nghiệp, mức độ) Mật độ (ounce/khối chân, pound/sân khối, gram/cm khối, gram/mét khối, kg/mét khối, giai điệu/mét khối,…) Năng lượng (joule, calo – 15C, calo – quốc tế , calo – termochemical, Trở, electronvolt, ét, …) Sức mạnh (megawat (CHERRY,), kilowatt (KW), watt (W), mã lực (KM)) Chiều dài (mét, yard, chân, km, dặm, inch, nano, …) Mass (kg, pound, pound-troy, oz-troy, tấn, ounce, gram, …) Khối lượng (lít, CHÚNG tôi gallon, gallon, centiliter, mét khối, …) Khu vực (hektar, cây số vuông, mét vuông, vuông sân, chân vuông, …) Nhiệt độ (c, f) Tốc độ (km/s, m/s, km/h,, m/phút, dặm/s, dặm/h, biển dặm/h, mach, …)

Đơn vị công cụ sẽ giúp bạn calcualate tất cả điều này chỉ đơn giản và nhanh chóng.


Làm ơn kiểm tra vĩ đại này phục vụ ở: http://www.test-net.org/services/port-check/ hoặc truy cập miễn PHÍ dịch VỤ đơn

[Tổng: 0    Bình thường: 0/5]