Ai là kiểm tra

WHOIS là một mạng lưới tiện ích utilized thẩm vấn cơ sở dữ liệu ở các khách hàng chọn hay appointees của một Mạng "tài sản", ví dụ, một khu vực có tên, một DIỆP trí miếng, hoặc là một độc lập khuôn khổ, chưa là cộng thêm nữa utilized hơn nhiều phạm vi khác dữ liệu. Cuộc hội nghị hàng và conveys cơ sở dữ liệu nội dung trong một comprehensible thuận. WHOIS vị tổng thống thường conveyed sử dụng bản Fax kiểm Soát giao Thức (TCP).

Máy chủ nghe yêu cầu trên cổng số 43. Khách hàng đang ứng dụng cơ bản là làm một correspondences kênh để người phục vụ, gửi một mức kỷ lục với cái tên "tài sản" để bị cảnh sát thẩm tra và đoán trước được phản ứng của anh trong sự phản chiếu của một chân của dung tìm thấy hồ sơ trong cơ sở dữ liệu. Này effortlessness của cuộc hội nghị cộng thêm nữa, cho phép một ứng dụng, và lời buộc tội đường dây diện khách hàng, để yêu cầu một WHOIS phục vụ sử dụng sức Telnetgenericname nghị.WHOIS lookups đã thường làm việc với một mệnh lệnh đường dây diện ứng, và bây giờ có nhiều lựa chọn thiết bị điện tử tồn tại.

Một WHOIS cơ sở dữ liệu comprises của một bộ nội dung hồ sơ cho mọi tài sản. Những nội dung hồ sơ comprises những thứ khác nhau dữ liệu về "tài sản" tự, và có liên quan đến dữ liệu của người được chọn, registrants, managerial dữ liệu, ví dụ, tạo, và kết thúc ngày. Two information models exist for putting away asset data in a WHOIS database, the thick and the flimsy model.

WHOIS data can be saved turned toward to either a thick or a flimsy information model: A Thick WHOIS server stores the complete WHOIS data from all the recorders for the specific set of information (so that one WHOIS server can react with WHOIS data on all .org spaces, thí dụ). A Thin WHOIS server stores just the name of the WHOIS server of the recorder of a space, which thus has the full subtle elements on the information being found, (ví dụ, the .com WHOIS servers, which allude the WHOIS question to the enlistment center where the area was enlisted). The thick model typically guarantees predictable information and somewhat speedier questions, since one and only WHOIS server needs to be reached.

In the event that an enlistment center goes bankrupt, a thick registry contains extremely essential data (if the registrant entered right information, and security gimmicks were not used to cloud the information) and enrollment data can be held. Be that as it may with a dainty registry, the contact data may not be accessible, and it could be troublesome for the legitimate registrant to hold control of the area. On the off chance that a WHOIS customer did not see how to manage this circumstance, it would show the full data from the enlistment center.

Tragically, các ai là hội nghị, không có tiêu chuẩn để quyết định làm thế nào để nhận ra những mô hình mỏng từ dày người mẫu. Đặc biệt tinh tế các yếu tố của hồ sơ nào được đưa đi thay đổi trong không gian, tên đăng ký. Một số cấp cao nhất khu vực, bao gồm cả com và thuần, làm việc một mỏng manh ai là, mang ơn khu vực ghi âm để giữ cho riêng của họ khách hàng đặc biệt’ thông tin. Các khác trên toàn thế giới cấp đăng ký, bao gồm cả tổ, làm việc dày người mẫu.[4] Mỗi quốc gia mã cấp vấn riêng của nó đặc biệt quốc gia nguyên tắc.

WHOIS customers generally perform the WHOIS questions specifically and afterward arrange the results for showcase. A lot of people such customers are restrictive, created by area name enlistment centers. The requirement for electronic customers originated from the way that summon line WHOIS customers generally existed just in the Unix and substantial figuring planets.

Microsoft Windows and Macintosh machines had no WHOIS customers introduced of course, so recorders needed to figure out how to give access to WHOIS information to potential clients. Numerous end-clients still depend on such customers, despite the fact that order line and graphical customers exist now for most home PC stages. Microsoft gives the Sysinternals Suite that incorporates a whois customer at no expense.


Làm ơn kiểm tra vĩ đại này phục vụ ở: http://www.test-net.org/services/dns-lookup/ hoặc truy cập miễn PHÍ dịch VỤ đơn

[Tổng: 0    Bình thường: 0/5]