Tag Archives: 20th Century Fox

20th Century Fox Is Searching For Anti-Piracy Interns

Bởi | Tháng chín 30, 2017

Piracy stays one of many key threats for many Hollywood movie studios. 20th Century Fox, thí dụ, has its personal Content material Safety group, headed by Ron Wheeler. The group retains an eye fixed on rising piracy threats and is at present on the lookout for contemporary blood. Most corporations have whole departments devoted to… Đọc Nhiều »

20đây thế Kỷ Fox Accuses Kim Dotcom của "tài Sản" Dừng Vi phạm

Bởi | July 25, 2016

20đây thế Kỷ Fox đã buộc tội Kim Dotcom của công phá thủng một đứng yên trên của ông ấy tài sản áp đặt theo bắt hắn vào 2012. Theo đòi hỏi được làm bởi phòng tranh ở New Zealand của Tòa án tối Cao, Dotcom lấy một đô-la 154,000 vay tiền từ sư thay mặt cho một tin cho những đứa con của mình.

Nguồn: Phòng điều tra cháy nổ, thập thông tin về bản quyền, hồ sơ-chia sẻ, torrent mạngNặc danh NGƯỜI phục vụ.

[php đoạn=11]