Tag Archives: 20th Century Fox

20đây thế Kỷ Fox Accuses Kim Dotcom của "tài Sản" Dừng Vi phạm

Bởi | July 25, 2016

20đây thế Kỷ Fox đã buộc tội Kim Dotcom của công phá thủng một đứng yên trên của ông ấy tài sản áp đặt theo bắt hắn vào 2012. Theo đòi hỏi được làm bởi phòng tranh ở New Zealand của Tòa án tối Cao, Dotcom lấy một đô-la 154,000 vay tiền từ sư thay mặt cho một tin cho những đứa con của mình.

Nguồn: Phòng điều tra cháy nổ, thập thông tin về bản quyền, hồ sơ-chia sẻ, torrent mạngNặc danh NGƯỜI phục vụ.

[php đoạn=11]